Nasze działania są wspierane przez różne instytucje, organizacje, firmy oraz osoby prywatne. Wszystkim dziękujemy za to, że jesteście z nami – na różne sposoby.

Instytucje publiczne

Muzea

Centra Kultury

Organizacje zawodowe i stowarzyszenia

Prasa i media

Koncept BrandJuniorowo

Firmy związane ze sztuką i/lub architekturą

PlateroFunkciona Arquitekt

Miejsca

Kółko i Krzyżyk

Przyjaciele

LupoChiquitectos