Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna w zakresie wspierania, promocji sztuki, architektury i kultury.

Jest to realizowane poprzez:

  • działania na rzecz dobra publicznego w zakresie architektury, sztuki i kultury,
  • popularyzację wiedzy o architekturze oraz rozwijanie świadomości artystycznej I architektonicznej w społeczeństwie,
  • działalność oświatowo-kulturalna, szczególnie w zakresie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, a także dorosłych, w zakresie zagadnień związanych ze sztuką, architekturą i szeroko pojętą kulturą,
  • wspierania i popularyzacji nowych zjawisk w kulturze i niekonwencjonalnych przedsięwzięć artystycznych.

Maisha Artectura copy