W ramach zajęć szkolnych i pozaszkolnych oferujemy dla szkół i przedszkoli, całą gamę aktywności, które mogą być wykorzystane jako wzbogacenie i urozmaicenie programu nauczania.

zajecia-szkolne

Budujemy mosty – klasa 0 (5 lat)

Wznosimy wieżowce – klasy 1-3 (6-9 lat)