MiguelConNinos

TallerArtectura02Warsztaty architektoniczne dla dzieci

Nasze warsztaty architektoniczne uwalniają wyobraźnię, pomagają rozwijać kreatywność, wzmacniają umiejętność postrzegania oraz chęć zgłębiania i odkrywania otoczenia.

pallete icon-30Warsztaty artystyczne dla dzieci

Nasze warsztaty artystyczne obejmują m.in. malarstwo i rysunek, rozwijają wyobraźnię, są sposobem na wyrażenie swoich nastrojów i opowiedzenie o swoich przeżyciach.

TallerArtectura03Zajęcia szkolne / Pozaszkolne

W ramach zajęć szkolnych i pozaszkolnych oferujemy dla szkół i przedszkoli, całą gamę aktywności, które mogą być wykorzystane jako wzbogacenie i urozmaicenie programu nauczania.

TallerArtectura05Projekty indywidualne

Projekty indywidualne są przygotowywane na zamówienie dla firm, instytucji, organizacji i osób prywatnych. Mogą to być np. warsztaty tematyczne towarzyszące innym wydarzeniom takim jak imprezy, urodziny, uroczystości, obchody, itp.