Pomysł na inicjatywę zrodził się z połączenia kilku elementów – architektury i sztuki, edukacji dziecięcej, warsztatów kreatywnych, wielokulturowości i wielojęzyczności wśród dzieci. Tak powstała Artectura.

Artectura została założona w styczniu 2016 jako Fundacja Sztuki, Architektury i Kultury Artectura przez Agnieszkę Zygmunt, która jest jej prezesem, architektem, pasjonatką edukacji dziecięcej, artystycznej i architektonicznej oraz mamą dwóch dwujęzycznych dziewczynek.

 

About Agnieszka