Artectura

Artectura to miejsce działań twórczych oraz kreatywnego rozwoju osobistego dla dzieci, głównie z rodzin wielokulturowych. Propagujemy i promujemy kulturę, sztukę i architekturę, a także otwieramy dzieci na inne kultury poprzez aktywności i zajęcia prowadzone w różnych językach, ale także po polsku. Artectura to filozofia kształtowania poczucia estetyki już od najmłodszych lat poprzez oswajanie z dobrą architekturą i innymi dziedzinami sztuki.

Architektura i sztuka

Popularyzujemy wiedzę o architekturze oraz rozwijamy świadomość artystyczną i architektoniczną w społeczeństwie.

Edukacja

Prowadzimy działalność oświatowo-kulturalną poprzez wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie zagadnień związanych ze sztuką, architekturą i szeroko pojęta kulturą.

Kultura

Wspieramy i popularyzujemy nowe zjawiska w kulturze i niekonwencjonalne przedsięwzięcia artystyczne.

Artectura

To miejsce działań twórczych oraz kreatywnego rozwoju osobistego dla dzieci z rodzin wielokulturowych. Propagujemy i promujemy kulturę, sztukę i architekturę, a także otwieranie dzieci na inne kultury poprzez aktywności i zajęcia prowadzone w różnych językach, także po polsku.

Więcej

MiguelConNinos

Warsztaty architektoniczne dla dzieci

Nasze warsztaty architektoniczne uwalniają wyobraźnię, pomagają rozwijać kreatywność, wzmacniają umiejętność postrzegania oraz chęć zgłębiania i odkrywania otoczenia.

Warsztaty artystyczne dla dzieci

Nasze warsztaty artystyczne obejmują m.in. malarstwo i rysunek, rozwijają wyobraźnię, są sposobem na wyrażenie swoich nastrojów i opowiedzenie o swoich przeżyciach.

Zajęcia szkolne / Pozaszkolne

W ramach zajęć szkolnych i pozaszkolnych oferujemy dla szkół i przedszkoli, całą gamę aktywności, które mogą być wykorzystane jako wzbogacenie i urozmaicenie programu nauczania.

Projekty indywidualne

Projekty indywidualne są przygotowywane na zamówienie dla firm, instytucji, organizacji i osób prywatnych. Mogą to być np. warsztaty tematyczne towarzyszące innym wydarzeniom takim jak imprezy, urodziny, uroczystości, obchody, itp.